Bemutatkozás

Eitler Szilvia
Mindig is sokat foglalkoztam az emberi kapcsolatokkal és a lélek rejtelmeivel, már a gimnáziumban is tudatosan készültem a pszichológus pályára, hivatástudatom azóta is töretlen.

Diplomámat klinikai- és egészségpszichológia szakirányon, az Eötvös Loránd Tudományegyetem pszichológia mesterszakán, majd klinikai szakpszichológus, később pedig pszichoterapeuta szakvizsgámat a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán szereztem, kognitív-viselkedésterápiás módszerben. Módszerspecifikus végzettséggel rendelkezem integratív pszichoterápiából is.

Szemléletem problémafókuszú és eredményorientált, a folyamatos fejlődés híve vagyok saját életemben és szakmai szemléletemben is. Az újabb és újabb problémák keresése helyett az erőforrásokra építek. Munkám során a megelőzésre, a megküzdés hatékonyságának növelésére, az önálló problémamegoldás segítésére törekszem. Fontosnak tartom, hogy Pácienseim megtanulják felismerni, elismerni és érvényesíteni saját érzelmi szükségleteiket, határaikat, illetve tiszteletben tudják tartani másokét is.
A pszichológiai tanácsadást klinikai szakpszichológiai és pszichoterapeuta végzettségemnek megfelelő keretekkel végzem.
Magánpraxisomban leginkább felnőttekkel foglalkozom. 

Végzettségek, szakmai képzések

2020.       Pszichoterapeuta (Magyar Viselkedés- Kognitív és Sématerápiás Egyesület, SOTE - ÁOK)
2018.       Integratív terapeuta (Integratív Pszichoterápiás Egyesület)
2017.       Klinikai szakpszichológus (SOTE-ÁOK)
2015.       Pszichodráma sajátélmény 250 óra (Magyar Pszichodráma Egyesület)
2013.       Diákrelax műhely kiképző (Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület)
2012.       Pszichológia MA, Klinikai- és egészségpszichológia szakirányú diploma (ELTE PPK)
2012.       Mediáció (Kaposvári Egyetem, Coaching, Mediáció és Mentálhigiéné Iskola)
2012.       Autogén tréning (Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület)
2011.       Asszertivitás tréning (Magyar Viselkedéstanulmányi és Kognitív Terápiás Egyesület)
2011.       Rajzelemzés I.-II. (dr. Vass Zoltán)
2010.       Pszichológia BA diploma (ELTE PPK)
2010.       Szuggesztiók Alkalmazása a Szomatikus Orvoslásban Képzés (Magyar Hipnózis Egyesület) 


Munkahelyek

 
Kórházi tapasztalat
2012-2019 között 8 éven keresztül voltam a Heim Pál Gyermekkórház pszichológusa. Országos ellátóhely státuszú munkahelyemen nem csak a gyermek- és felnőttkori pszichológiai zavarok széles skálájával találkoztam, hanem a legkülönbözőbb szomatikus betegek és családjaik pszichológiai ellátását is végeztem. Az orvosokkal, egészségügyi személyzettel való együttműködésen keresztül a határterületekben (krónikus betegek pszichés ellátása; műtét/transzplantáció utáni pszichológiai rehabilitáció; pszichiátria) is jártasságot szereztem.
Igazán szerencsésnek (és törekvőnek) mondhatom magam, minden gyakorlati- és munkahelyemen lehetőségem nyílt kiváló és elismert szakemberektől tanulni a legkorszerűbb és átfogó pszichológiai módszereket. 
 
Magánrendelés
2013-ban mellékállásban felnőtt magánpraxist is indítottam, kórházi főállásom mellett.
2019 óta főállású egyéni vállalkozóként folytatom munkámat, pácienseket már csak magánrendelésemen látok el.

Oktatás
2016 óta oktatási tevékenységet is végzek. Korábban a Károli Gáspár Református Egyetem pszichológushallgatóinak alap- és mesterképzésében voltam terepgyakorlat-vezető (2016-2019), valamint meghívott előadóként orvosi továbbképzéseken vettem részt. 
Jelenleg pszichológusok továbbképzéseiben vagyok gyakorlatvezető (Magyar Viselkedés- Kognitív és Sématerápiás Egyesület, 2019-től), illetve módszerspecifikus képzésben (Integratív Pszichoterápiás Egyesület, 2021-től) sajátélmény oktató vagyok. 

Tagságok, nyilvántartás

Magyar Orvosi Kamara, Diplomások Területi Szervezete
Integratív Pszichoterápiás Egyesület - Elnökségi tag
Magyar Viselkedés-, Kognitív és Sématerápiás Egyesület
Állami Egészségügyi Ellátó Központ, működési nyilvántartási szám: 2065
ÁNTSZ működési engedély