Bemutatkozás

Eitler Szilvia
Mindig is sokat foglalkoztam az emberi kapcsolatokkal és a lélek rejtelmeivel, már a gimnáziumban is tudatosan készültem a pszichológus pályára.

Diplomámat klinikai- és egészségpszichológia szakirányon, az Eötvös Loránd Tudományegyetem pszichológia mesterszakán, klinikai szakpszichológus szakvizsgámat pedig a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán szereztem. Ugyanitt jelenleg pszichoterapeuta szakképzésem utolsó évében vagyok, szupervíziómat a képzőhely biztosítja.

Mesterképzéses egyetemi éveim alatt már megkezdtem módszer-specifikus és kiegészítő tanulmányaimat (relaxáció, asszertivitás, családterápia, mediáció, rajzvizsgálat), valamint önismereti munkámat is (kognitív viselkedésterápia, pszichodráma, integratív hipnoterápia).
Jelenleg is folyamatosan bővítem ismereteimet. Szemléletem problémafókuszú és eredményorientált, a folyamatos fejlődés híve vagyok saját életemben és szakmai szemléletemben is. Az újabb és újabb problémák keresése helyett az erőforrásokra építek, a megelőzésre, a megküzdés hatékonyságának növelésére, az önálló problémamegoldás segítésére törekszem. A haladás érdekében korszerű, úgynevezett bizonyítottan hatékony (evidence based) módszereket alkalmazok a páciensek kezelése során.

2012-2019 között a Heim Pál Gyermekkórház pszichológusa voltam. Országos ellátóhelyként munkahelyemen nem csak a gyermek- és felnőttkori pszichológiai zavarok széles skálájával találkoztam, hanem a legkülönbözőbb szomatikus betegek és családjaik pszichológiai ellátását is végeztem. Az orvosokkal, egészségügyi személyzettel való együttműködésen keresztül a határterületekben (krónikus betegek ellátása; pszichoszomatika; műtét/transzplantáció utáni rehabilitáció; pszichiátria) is jártasságot szereztem.
Pszichológushallgatóként bentlakásos felnőtt pszichoterápiás intézetben és felnőtt pszichoterápiás szakrendelésen is részt vettem problémákkal küzdő gyerekek, serdülők, felnőttek és családok segítésében. Igazán szerencsésnek mondhatom magam, minden gyakorlati- és munkahelyemen lehetőségem nyílt kiváló és elismert szakemberektől tanulni a legkorszerűbb és átfogó pszichológiai módszereket.
Magánrendelést  2013 óta folytatok. Ennek keretében felnőttekkel és serdülőkkel is foglalkozom. 2017-ben, a klinikai szakvizsgám évében önálló rendelőt nyitottam. Mind az állami, mind pedig a magánellátásra kliensközpontú szolgáltatásként tekintek.

Fontosnak tartom a kompetens szakemberképzést is. A Károli Gáspár Református Egyetem pszichológushallgatóinak alap- és mesterképzésében terepgyakorlat-vezetőként, valamint meghívott előadóként orvosok számára szervezett továbbképzéseken és tanfolyamokon veszek részt.


Tanulmányaim, képzések

2018-       Pszichoterapeuta szakképzés (Kognitív és Sématerápiás Egyesület/Semmelweis Egyetem ÁOK)
2018.       Integratív hipnoterapeuta (Integratív Pszichoterápiás Egyesület)
2017.       Klinikai szakpszichológus (Semmelweis Egyetem -  Általános Orvostudományi Kar)
2015.       Pszichodráma sajátélmény 250 óra (Magyar Pszichodráma Egyesület)
2013.       Diákrelax műhely kiképző (Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület)
2012.       Pszichológia MA, Klinikai- és egészségpszichológia szakirányú diploma (ELTE PPK)
2012.       Mediáció (Kaposvári Egyetem, Coaching, Mediáció és Mentálhigiéné Iskola)
2012.       Autogén tréning (Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület)
2011.       Asszertivitás tréning (Magyar Viselkedéstanulmányi és Kognitív Terápiás Egyesület)
2011.       Rajzelemzés I.-II. (dr. Vass Zoltán)
2010.       Pszichológia BA diploma (ELTE PPK)
2010.       Szuggesztiók Alkalmazása a Szomatikus Orvoslásban Képzés (Magyar Hipnózis Egyesület)


Szolgáltatásaim:
 • Egyéni pszichológiai tanácsadás
  • Önismeret, személyiségfejlesztés
  • Pszichés tünetek kezelése felnőtteknél és serdülőkorban
  • Stresszkezelés, indulatkezelés
  • Önérvényesítés fejlesztése: konfliktus-, kapcsolatkezelés, kommunikáció javítása
  • Megküzdés fejlesztése
  • Autogén tréning relaxáció
  • Pályaorientációs tanácsadás, serdülőkonzultáció
  • Nevelési tanácsadás: baba-mama, serdülő-szülőkonzultáció
 • Családi és párkapcsolati konzultáció
  • Párkapcsolati problémák, konfliktusok
  • Szülő-gyermek konfliktusok rendszerszemléletű konzultációja
  • Családi rendszer zavarai